GroentenFruit Huis

Driekus van de Ven: lobby is essentieel in deze tijden

Geplaatst op 24 maart 2020

Vandaag was het de beurt aan Driekus van de Ven voor de rubriek 'Inkijk werkzaamheden werkgroep coronavirus'. Driekus is ook onderdeel van de corona werkgroep van GroentenFruit Huis. In onderstaand interview geeft hij een overzicht van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Kan je in twee zinnen uitleggen wat je functie is bij GroentenFruit Huis?

Ik ben lobbyist in Den Haag en Brussel met een focus op Brussel. Mijn werk bestaat uit het onderhouden van contacten in het politieke veld van de tuinbouwsector.

Wat doe je nu zoal op een dag?

Ik volg nauwgezet alle informatie en persmomenten vanuit de Europese Commissie. Dat zijn er vrij veel. Er is een team van Eurocommissarissen actief. Dat is speciaal ingericht nu voor de crisis, dus ik volg al hun berichten en activiteiten. Die monitor ik op relevantie voor de leden.

Verder onderhoud ik de contacten met de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland in Brussel. De PV is de officiële vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Dit is ook het lijntje naar minister Carola Schouten als zij in Brussel is.

Dagelijks hebben we nu ook overleg met onder andere het ministerie. Hierbij zijn verschillende partijen uit de tuinbouwsector bij aangesloten, zoals Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland, maar ook de Vereniging voor Bloemenveilingen Nederland. De Regiegroep coronacrisis Tuinbouwstaat onder leiding van Jaap Bond. Ook Rutger Lommerse van de Greenports Nederland is nauw bij de regiegroep betrokken. In het begin kwamen we nog deels fysiek bij elkaar in Zoetermeer. Nu met de nieuwe richtlijnen gaat dit allemaal digitaal.

Binnen GroentenFruit Huis hebben we ook dagelijks intern overleg in de corona werkgroep van GroentenFruit Huis.

Wat is het belang voor onze leden?

Ik deel informatie over Europese coronamaatregelen met de collega's uit de werkgroep en geef ook aan waar eventuele mogelijkheden liggen die de Nederlandse groente- en fruitsector vooruit kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de green lanes die door de Europese Commissie zijn gepresenteerd.

Opstoppingen bij cruciale grensovergangen verdwijnen doordat vrachtwagens daar een speciale rijstrook, de zogenoemde green lane, kunnen gebruiken. De maximale wachttijd voor vrachtwagenchauffeurs aan de Europese binnengrenzen moet daarmee worden beperkt tot hooguit 15 minuten.

Mooie resultaten van onze inspanningen zijn ook terug te horen in het interview dat minister Carola Schouten bij het televisieprogramma Op1 gaf. Dit interview is hier terug te zien. 

Op dit moment gaan er bijvoorbeeld veel Poolse seizoenskrachten terug naar Polen. We hebben gezocht naar bepaalde maatregelen om zorgen weg te nemen die leven onder seizoensarbeiders uit de Oostbloklanden, denk bijvoorbeeld aan zorgen omtrent de zorgverzekering. Dit geldt o.a. ook voor arbeiders uit Bulgarije en Roemenië. Alhoewel Roemenië en Bulgarije tot de EU behoren,vallen zij buiten de de Schengen-zone waar in principe vrij verkeer van goederen, personen en diensten geldt. Wij hebben daarom gelobbyd om de grenzen open te houden voor seizoenarbeiders tussen de landen in de Schengenzone en aangrenzende (EU-)lidstaten (Engelstalige link).

Ander punt dat de minister aanstipte, en waar GroentenFruit Huis actief lobbyt, is het belang van het openhouden van zoveel mogelijk verkooppunten voor groenten en fruit. De minister gaf daarbij aan dat ze verbaasd is over het grote aantal mensen wat uitsluitend naar de supermarkt gaat. We moeten ons zoveel mogelijk spreiden en dus moeten we ook de lokale speciaalzaken niet vergeten.

Een ander heikel punt waar wij ook aan werken is een eerlijke verdeling van onder meer de extra logistieke en arbeidskosten, die ontstaan door de bijkomende gevolgen van het coronavirus, door de hele keten heen. De oproep van de minister was dan ook terecht toen zij vroeg om redelijkheid te betrachten bij prijsonderhandelingen.

Tot slot, heb je nog een belangrijke boodschap die je mee wil geven aan de lezers?

Houd je vooral aan de richtlijnen van uit het RIVM. Blijf thuis en als je naar buiten moet, houd dan vooral 1,5 m afstand.

En als mensen belangrijke onderwerpen signaleren, meld dit dan vooral bij ons! Dan kunnen wij dat meenemen in de diverse werkgroepen. 

Tenslotte, pas op met fake news! Geloof niet gelijk wat er allemaal rond gaat in de diverse media. 


Lees alle artikelen op de pagina 'Inkijk werkzaamheden werkgroep coronavirus' van GroentenFruit Huis.