GroentenFruit Huis

Behoud voedingstuinbouw belangrijk voor voedselvoorziening Europa

Geplaatst op 3 april 2020

Greenports Nederland heeft namens GroentenFruit Huis en de andere partijen in de voedingstuinbouw, een brief aangeboden aan minister Carola Schouten van LNV met daarin een oproep voor een pakket aan noodmaatregelen voor de voedingstuinbouw. De brief gaat onder andere in op grote verschillen in de schade per bedrijf, het belang van kredietondersteuning en schaderegelingen, om leveringszekerheid door de hele keten te kunnen garanderen. Nederland speelt een belangrijke rol in de voorziening van verse groenten en fruit, niet alleen nationaal, maar voor heel Europa.

Nederland is verantwoordelijk voor meer dan 22% van de handel in groenten en fruit tussen lidstaten. Ruim 30% van de importbehoefte van de EU loopt via Nederland. De helft van alle importgroenten in Duitsland is van april tot en met september afkomstig uit Nederland en bijna een derde van al het importfruit in Duitsland. Ook in Zweden komt in de zomermaanden gemiddeld een derde van alle geïmporteerde groenten en fruit uit Nederland.

Continuïteit is belangrijk 

De groente- en fruitbedrijven ervaren een aantal knelpunten. Extra kosten voor bijvoorbeeld transport en extra maatregelen om veilig te werken. Een aantal telers produceert zonder zicht op afzetgarantie door onzekerheid van de markt. Het foodservicekanaal is hard geraakt met omzetverliezen van 40 - 95 procent. Dit levert problemen op voor telers en leveranciers van specialistische producten en leidt tot verschraling van het assortiment. Voor de continuïteit van bedrijven is belangrijk dat ze blijven draaien. Financiële noodfondsen van Nederland en Europa moeten daarbij helpen. Bedrijven hebben bovendien behoefte aan voldoende handelskrediet. Juist nu moet er geen rem gezet worden op de mogelijkheid om handelskredieten te verzekeren. De overheid is aan zet om met kredietverzekeraars aan tafel te gaan.

Liquiditeit garanderen 

Op dit moment is de markt ernstig verstoord. Er lijkt (voorlopig) genoeg verse groenten en fruit voorhanden, tegelijkertijd zijn er door de aard van de productie en werking van de markt bedreigingen voor de continuïteit van aanvoer. Er zijn extra voorzieningen nodig om de liquiditeit in de voedingstuinbouw te garanderen om de productie, invoer en afzet te faciliteren. De NOW-regeling en de borgstellingskredieten zijn onvoldoende om de continuïteit en bedrijvigheid overeind te houden. De interpretatie van de huidige regeling houdt geen rekening met seizoensinvloeden.  Onvoldoende beschikbaarheid van arbeid in de productie, verwerking en distributie van groenten en fruit is een ernstige bedreiging voor de voedselvoorziening.

Gevarieerd assortiment 

De sector ziet voor zichzelf de taak om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van een gevarieerd assortiment groenten en fruit op zowel op korte als langere termijn. Voldoende arbeidskrachten, vrije doorgang van goederen en voldoende liquiditeit zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. Alleen dan kunnen we Nederland én de landen om ons heen voorzien van voldoende groenten en fruit. We willen continuïteit van productie ten bate van een snel herstel van foodservice en andere noodlijdende verkooppunten op alle niveaus en zo veel mogelijk aan de markt blijven leveren, zodat voor alle consumenten verse groenten en fruit beschikbaar is.

De Nederlandse voedingstuinbouw is een vitale en cruciale sector en vraagt om juist nu zorg te dragen voor continuïteit. Alleen dan kan na de crisis in zowel de retailmarkten als in de foodservice een breed assortiment groenten en fruit aan consumenten worden geleverd.