GroentenFruit Huis

ALV GroentenFruit Huis: Internationale ontwikkelingen

Geplaatst op 25 mei 2018

Woensdag 23 mei vond  in de Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek de ALV van GroentenFruit Huis plaats. Deze stond in het teken van internationale ontwikkelingen. Mariëtte  Hamer, voorzitter van de SER, sprak onder ander over IMVO en Philippe Appeltans, de VBT en voorzitter werkgroep groenten en fruit van Copa-Cogeca ging in op een aantal interessante ontwikkelingen in de EU.

Zoals gebruikelijk was de ALV van GroentenFruit Huis opgedeeld in tweeën: de besloten ALV en een deel met gastsprekers waarbij ook relaties en andere genodigden aanwezig waren. Mede door de koppeling met het afscheid van secretaris Ad Klaassen was de opkomst groot.

Handreiking 

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, sprak onder andere over de verder toenemende internationalisering van het bedrijfsleven als gevolg van globalisering. “We zien dat dit bedrijven en consumenten veel voordeel kan geven. Maar er spelen ook kwesties waar bedrijven minder vat op hebben, zoals kinderarbeid en schade aan het milieu als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Dit speelt onder andere in ontwikkelingslanden, waar overheden soms tekortschieten in het beschermen van mens en milieu. Het is daarom goed dat steeds meer bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onder meer de IMVO-convenantaanpak kan de SER hierbij een rolspelen.” Afsluitend deed mevrouw Hamer een handreiking naar de sector en nodigde de aanwezigen uit vooral gebruik te maken de kennis en ervaring van de SER op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), om daarmee risico’s in de waardeketens van de sector structureel aan te pakken.

Samenwerking

Philippe Appeltans, voorzitter van de Werkgroep groenten en fruit van Copa-Cogeca en secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), legde aan de hand van diverse plaatjes uit hoe de invloed op de Nederlandse groente- en fruitsector in Brussel is geregeld. Nederland en België trekken in de lobby  regelmatig gezamenlijk op. Hij benadrukte ook de bijzondere positie van afzetorganisaties in de waardeketen. Hij eindigde zijn verhaal met een overzicht van onderwerpen waarvoor het van groot belang is om als organisaties, teelt en handel, te blijven samenwerken in het belang van de sector. Denk hierbij aan onderwerpen zoals  plantgezondheid, kwaliteit en voedselveiligheid.

De bijeenkomst werd beëindigd met een dankwoord van de directie van GroentenFruit Huis aan Ad Klaassen ter gelegenheid van zijn afscheid van de sector, na een loopbaan van 43 jaar in de land- en tuinbouw.