GroentenFruit Huis

Agri Ladies met beide benen in de volle grond

Geplaatst op 16 juni 2017

Op 15 juni 2017 waren 20 Agri Ladies te gast bij Jolanda Nooijen van Compliment BV in Uden. Ruim een maand geleden betrokken de medewerkers van Compliment BV hun nieuwe pand aan de Zeelandsedijk in Volkel. Een enorm complex met koelcellen, laaddocks, verpakkingsruimtes, kantoren, etc. 

Vol passie vertelde Jolanda over de weg die zij bewandelden om te komen van 40 ha in 2001 tot 500 ha nu. Vanuit een faillissement van het bedrijf van haar man René als gevolg van het lozen van kerosine over 17 ha spruiten en een avontuur in Polen kwamen Jolanda en René weer terug naar Nederland. “Toen er een leverancier aanklopte voor producten van René, maar hij vanwege het faillissement niet aan de slag mocht, besloot ik dat ik zelf ondernemer werd omdat ik er een rotsvast vertrouwen in had dat René zo goed was in zijn vak als de leveranciers aangaven”, aldus Jolanda Nooijen. Daarvoor gooide ze alles in de strijd: passie voor het vak, vechtlust, ondernemersgeest en emotie. Voor wie Jolanda eenmaal heeft horen praten, kan zich levendig voorstellen hoe dat er aan toe is gegaan. Drie weken lang rekende ze aan een bedrijfsplan. Niet goed genoeg voor een lening bij de bank, maar voldoende om het vertrouwen te winnen van twee handelaren die haar het benodigde geld leenden. “Aan het einde van het jaar klopte mijn begroting op vijfduizend gulden na. Met dit resultaat op zak ben ik opnieuw naar de bank gegaan en kreeg ik het vertrouwen van ABN Amro. We kochten een bedrijf, lieten een hal bouwen en konden groeien.” Met de huidige nieuwbouw als resultaat.    

Brabant een spons

Jolanda Nooijen weet wat ze wil en daar draait ze niet om heen. In dat rijtje staan een goede relatie met haar afnemers op basis van onderling vertrouwen; een goede verstandhouding met partijen waar je niet zonder kunt en de filosofie dat een product pas goed is als ze het uit de cel haalt en zonder enige twijfel zo aan haar kinderen durft voor te schotelen. Als voorbeeld van een partij waar ze niet zonder kan, noemt ze het Hoogheemraadschap. “In eerste instantie zaten we als een soort kemphanen tegenover elkaar. Dat wil ik nou net niet. We hebben allebei belang bij een goede bodem met meer humus waardoor de grond in Brabant weer water kan opnemen en vasthouden. Dat hebben wij nodig voor onze teelten. Nu zitten we regelmatig rond te tafel met het Hoogeheemraadschap voor constructief overleg. We moeten van Brabant een grote spons maken zodat de planten rustiger kunnen groeien en resistenter zijn. Dat is voor iedereen gezonder.”  

Niet voor de hele wereld

Ook over duurzaamheid heeft ze een uitgesproken mening. “Het is belangrijk dat de bodem in balans is. De hoeveelheid humus in de grond speelt daarbij een grote rol. Op dit moment valt humus onder mestwetgeving. Dat maakt het voor ons, in een gebied met veel veeteelt moeilijk om voldoende humus in de grond te krijgen. Lobby om dit te veranderen is noodzakelijk.”  Mede in het kader van duurzaamheid is het ook een bewuste keuze van Compliment om het seizoen niet te verlengen met teelten uit Zuid-Europa. “We zijn in Italië en Spanje geweest om ons te oriënteren op teelt daar. Daar zagen we dat daar ook telers heel goed bezig zijn met mooie producten en het verdienen van hun brood. Waarom moeten wij dat dan weer over willen nemen? Bovendien is de winterperiode nu een rustigere tijd en dat hebben we ook nodig om op adem te komen en voorbereidingen te treffen voor het drukken zomerseizoen. Wij hoeven niet persé voor de hele wereld te telen.”  

Juiste moment

Na dit bevlogen betoog, dat hierboven behoorlijk ingekort is weergegeven, vertrokken de Agri Ladies naar de praktijk. Te midden van de ijsbergsla vertelde Peer Schraven bij Compliment samen met René verantwoordelijk voor kwaliteit, verkoop en het personeel over precisielandbouw en het belang van een goede bodem voor producten met goede kwaliteit. “Alle grond die wij huren ligt in een staal van tien km rondom het bedrijf. We zoeken altijd een goede balans tussen gezond, duurzaam en biologisch. We kunnen onze teelten goed rouleren met akkerbouwers waardoor we afgelopen jaren ook gemakkelijk hebben kunnen uitbreiden. “Een goed product begint met een goede bodem. Daarnaast heeft de bodem effect op de kostprijs. Een perceel met veel onkruid vraagt veel arbeid waardoor het uiteindelijk niet veel oplevert.” Daarnaast is het belangrijk om alle handelingen op juiste moment toe te passen: bemesting, gewasbescherming, bodemleven etc en daarbij ook te letten op de weersomstandigheden zoals temperatuur en wind.   

Pure ontspanning

De kers op de taart voor Jolanda zelf én de Agri Ladies was een bezoekje aan de kersenboomgaard met een oppervlakte van vijf ha die is opgezet in samenwerking met o.a. de gemeente Uden. “De rest is gewoon werken, maar als ik hier loop is dat puur ontspanning”, aldus Jolanda. Daarbij kwam het ook goed uit dat een deel van de kersen precies op smaak was, rijp voor de oogst en er mocht worden geproefd!

Aansluitend staken de dames de handen uit mouwen voor een kookworkshop met een verrassend en lekker resultaat.