GroentenFruit Huis

Aftellen Floriade Expo 2022 is begonnen: geeft uw organisatie kleur aan deze wereldtentoonstelling?

Geplaatst op 14 april 2021

Over precies een jaar opent wereldtuinbouw­tentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere haar poorten. Het thema is ‘Growing Green Cities’. Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis, ziet de Floriade als een mooie kans om de Nederlandse groente- en fruitsector in de spotlights te zetten bij een breed publiek: "Het nationale én internationale publiek kan zes maanden lang kennismaken met groente- en fruitproducten van de Nederlandse sector die innovatief, duurzaam en met vakmanschap worden geteeld."

De Floriade vindt slechts één keer in de tien jaar in Nederland plaats. Volgend jaar is de tentoonstelling te bezoeken tussen 14 april en 9 oktober 2022. GroentenFruit Huis is op een aantal manieren betrokken bij de opzet van de Floriade. Voorzitter Kees Wantenaar vertegenwoordigt de sector in de Nationale Tuinbouwraad, opdrachtgever voor het organiseren van de Floriade. Daarnaast zal GroentenFruit Huis zich inzetten om een aantal ledenbijeenkomsten of internationale evenementen waar GroentenFruit Huis bij betrokken is, op de Floriade te houden.

Staat uw organisatie straks ook op de Floriade Expo 2022? 

Het Floriade terrein is 60 hectare groot, waarvan op één hectare een hypermoderne kas wordt gebouwd. De kas beschikt over een ontvangstruimte van 5.000 m2 die wordt gebruikt voor vaste en wisselende tentoonstellingen voor de sierteelt en groente- en fruitsector. Ook is er ruimte voor innovatie en techniek in het High Tech Greenhouse gedeelte. Hier worden vier gewassen op moderne wijze geteeld. In het Technical Innovation Centre worden de teeltmethoden van de toekomst gepresenteerd. Denk aan Vertical Farming en de inzet van robots. De horecagelegenheid bij de uitgang van de kas moet een afspiegeling bieden van de gezonde producten die de bezoekers in de kas zijn tegengekomen.

Richard Schouten: "We zien steeds meer dat, naast sectorpromotie, ook individuele bedrijven en telersverenigingen zichzelf willen profileren. Dat kan heel goed op de Floriade, waarbij ondernemers hun verhalen kunnen delen over smaak, duurzaamheid, techniek en hun vakmanschap. Om de Floriade Expo 2022 zo veel mogelijk kleur te geven met groenten en fruit, heeft GroentenFruit Huis de Floriade geadviseerd Maurice Wubben in te schakelen als kwartiermaker voor de voedingstuinbouw om bedrijven te interesseren voor deelname. Dat kan op vele manieren. Denk aan het leveren van producten voor tastings, organisatie van evenementen op het Floriade terrein, uw personeelsuitje, bezoek met (buitenlandse) klanten, etc. Iedereen die interesse heeft in deelname of meer informatie wilt ontvangen, kan contact opnemen met Maurice Wubben via maurice@mauricewubben.nl. We hopen dat u ook aansluit en uw verhaal deelt met de wereld."


Vier thema's inspireren bezoekers om groener en gezonder te leven 

Het thema Growing Green Cities van de Floriade Expo 2022 wordt uitgerold in vier thema's:

  1. 'Greening the City' met als hoofdvraag: Hoe maak je een dichtbebouwde stad groen?;
  2. 'Feeding the City' waarin oplossingen worden gepresenteerd op het gebied van experimentele land- en tuinbouw, stadstuinbouw, kunstmatig geproduceerd voedsel, voeding, gezondheid en duurzame landbouw;
  3. 'Energising the City' geeft inzicht duurzame energieoplossingen;
  4. 'Healthying the City' met aandacht voor schone lucht, water en bodem.

Kijk voor meer informatie over de Floriade Expo 2022 op www.floriade.com