GroentenFruit Huis

Primaire productie

Telers leveren wereldwijd producten die een belangrijk onderdeel zijn van een gezonde en duurzame voeding. Een duurzaam product betekent o.a. dat het product met een zo laag mogelijke milieubelasting is geteeld, verzekerd is van lange houdbaarheid om bederf te voorkomen en een goede balans heeft van input en output.

Bodem en water

Bij de teelt van groenten en fruit zijn vruchtbare bodem en voldoende en schoon water essentieel. Om in de toekomst ook voldoende gezonde en kwalitatief hoogwaardige groenten en fruit te kunnen telen, is het zaak om de beste landbouwpraktijken toe te passen met een zo’n laag mogelijke milieubelasting en grondstoffen gebruik.

Relevante links

Energie en klimaat 

Voor de teelt en bewaring van groenten en fruit is energie nodig. Soms direct in bijvoorbeeld kassen en koelcellen, maar soms ook indirect zoals bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en transport. Daarnaast draagt goed bodembeheer bij aan CO2 binding via organische stof en zijn goed beheerde bodems belangrijke buffers bij bijvoorbeeld hevige neerslag.

Relevante links

Gewasbescherming

Om kwalitatief en voldoende groenten en fruit te kunnen telen moet de teler zijn gewas beschermen tegen ziekte en plagen. Om dit goed te kunnen doen werkt een teler volgens de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM). Dit betekend dat je zoveel mogelijk werkt met weerbare gewassen op een weerbare bodem/ teeltsysteem. Om ziekte en plagen te onderdrukken gebruikt een teler daarnaast zoveel mogelijk natuurlijke vijanden en biologische bestrijders. Wanneer een ziekte of plaag de overhand dreigt te krijgen kan een teler besluiten in te grijpen met (chemische) gewasbeschermingsmiddelen.

Welke gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn hangt af van het gewas, type teelt (bv. conventioneel of biologisch) en teeltsysteem (bv. bedekt of onbedekt).

Door technologische innovaties en onderzoek werken telers aan een teeltsystemen waarbij ingrijpen zo min mogelijk of helemaal niet meer hoeft te gebeuren en waarbij ingrijpen de laagste impact heeft op het milieu.

Relevante links