GroentenFruit Huis

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 14 september a.s. van 13.00 tot 14.00 uur organiseert GroentenFruit Huis een extra ingelaste online Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze ALV zal in het teken staan van het aftreden en benoemen van leden van het bestuur van GroentenFruit Huis. De statuten, artikel 13 lid 9, schrijven voor dat bij het ontstaan van een vacature, ter verkiezing van een vervanger, zo spoedig mogelijk een ALV wordt opgeroepen. Het bestuur heeft daarom besloten een extra online ALV in te lassen.


Locatie

Online

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden.

We zien u graag (online) op woensdag 14 september a.s.

Tot dan!